• 16 May, 2024 11:25

Karozota.com

Sweden

“Sign of the Cross” sacrament

This is also a special sacrament exclusive to this church. This is used as a substitute to marriage, which is not counted as a sacrament in this church. A reasonable…

“Holy Leaven (Melka)” sacrament

The holy and blessed Apostles, Thomas and Bartholomew of the Twelve, and Adai and Man of the Seventy, who discipled the East, committed to all the Churches in the East…

“Den heliga surdegen (Malka)” sakrament

De heliga och välsignade apostlarna, Tomas and Bartolomeus, 2 av de 12, samt Addai och Mari, två av de 70 lärjungarna som missionerade i Öst, anförtrodde till alla kyrkor i…

“Syndernas Förlåtelse” sakrament

Människan har lätt för att fela och är lätt benägen att synda och det är knappast möjligt att alla inte borde prövats med andliga sjukdomar; och som fördel av detta…

“Absolution” sacrament

The human race is apt to err and easily inclined to sin, and it is hardly possible that all should not be tried with spiritual diseases; and on this account…

“Oblation” sacrament

The oblation is a service offered up by those below to those above, through material elements, in hope of the forgiveness of sins and of an answer to prayer. The…

“Nattvarden” sakrament

Nattvarden är en tjänst som erbjuds av de nedan till de ovan, genom materiella element, i hopp om förlåtelse för synder och ett svar på bön. Den gamla nattvarden bestod…

مفهوم المعمودية بمنظار كنيسة المشرق

الميطروفوليط مار يعقوب دانيال معـنى المعموديةالمعمودية هي احد الاسرار السبعة في الكنيسة الشرقية. بها يشترك الانسان في موت المسيح وقيامته، فتمنحه الحياة المسيحية وتضمه الى جسد المسيح الذي هو الكنيسة.…

“Den Heliga Smörjelsen” sakrament

Smörjelsen är en apostolisk tradition som härstammar från den olja som Apostlarna själva vigde och som genom succession har förmedlats i Guds kyrka fram till idag. Syftet med dess användning…

“Oil of Unction” sacrament

The Oil of Unction is an apostolical tradition, originating from the oil consecrated by the Apostles themselves, and which by succession has been handed down in the Church of God…