• 11 June, 2024 02:52

Karozota.com

Sweden

“Den Heliga Smörjelsen” sakrament

Bykarozota.com

Aug 24, 2008

Smörjelsen är en apostolisk tradition som härstammar från den olja som Apostlarna själva vigde och som genom succession har förmedlats i Guds kyrka fram till idag.
Syftet med dess användning lär vi oss från dess egna fysiska egenskaper och från de heliga skrifterna, bibeln, som lär oss att i enlighet med lagen, de som var ordinerade till symboliska prästadömet eller den jordiska rikedomen smordes med smörjelsen. På samma sätt med oss: Sådana som tillhör himmelriket och för det sanna prästadömet, måste smörjas med samma mångfaldiga symboliska sammansättning, så att de verkligen är smorda och bröder av Kristus, vilka som i enighet och Hans förening med Gud verkligen är och naturligt smorda. ”Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar”. Han är smörjare och den smorde; smörjare genom sin gudom och den smorde genom sin mänsklighet.
När det gäller oljans naturliga egenskaper vet vi att de mest framstående konstnärerna efter att avslutat en målning med dess rika färgning, smörjer in den med olja så att den inte kan skadas så lätt eller få skador när de kommer i kontakt med andra föremål. På liknande sätt är de som dras till den himmelska kungen skepnad smorda av samma skäl, så att de inte skall få skador av världens faror och från djävulens motstånd.
Ämnet i den heliga smörjelsen är ren olivolja, formen: den apostoliska välsignelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *