• 10 June, 2024 21:55

Karozota.com

Sweden

Month: July 2008

  • Home
  • Österns kyrka och Nestorius

Österns kyrka och Nestorius

Kriget mellan de romerska och persiska imperierna skapade ett politiskt klimat som ledde till isoleringen av Österns kyrka från väst. Pga detta kunde inte kyrkan i öst närvara eller representeras…

Österns Kyrkas lära

Teologiskt, så håller Österns kyrka fortfarande fast vid den traditionella kristendomen hos Österns Kyrka, som oftast betecknas som nestoriansk. Användningen och den exakta innebörden av detta begrepp har varit föremål…

Doctrine of Church of the East

Theologically, the Church of the East still adheres to the Church of the East’s traditional Christology, that is often labeled as Nestorian. The use and exact meaning of that term…

En uppvisning av mysterier

Mar Narsai “Andens harpa” Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa; och änglarna lovprisade Honom, som Gud. Han offrade enligt lagen, som Människa; och perserna dyrkade…