• 17 July, 2024 12:14

Karozota.com

Sweden

Month: August 2008

  • Home
  • مفهوم المعمودية بمنظار كنيسة المشرق

مفهوم المعمودية بمنظار كنيسة المشرق

الميطروفوليط مار يعقوب دانيال معـنى المعموديةالمعمودية هي احد الاسرار السبعة في الكنيسة الشرقية. بها يشترك الانسان في موت المسيح وقيامته، فتمنحه الحياة المسيحية وتضمه الى جسد المسيح الذي هو الكنيسة.…

“Den Heliga Smörjelsen” sakrament

Smörjelsen är en apostolisk tradition som härstammar från den olja som Apostlarna själva vigde och som genom succession har förmedlats i Guds kyrka fram till idag. Syftet med dess användning…

“Oil of Unction” sacrament

The Oil of Unction is an apostolical tradition, originating from the oil consecrated by the Apostles themselves, and which by succession has been handed down in the Church of God…

“Dopet” sakrament

Dopet innefattar nedsänkning av hela kroppen och tvättning med vatten och det är uppdelat i fem sorter: Den första, smutstvättning av kroppen, vilket vanligtvis görs av alla människor. Den andra,…

“Baptism” sacrament

Baptism is the immersion in and the washing with water and this is divided into five kinds: First, the washing off the filth of the body, as is commonly done…

“Priesthood” sacrament

The Priesthood is the ministry of mediation between GOD and man in those things which impart forgiveness of sins, convey blessings, and put away wrath. It is divided into imperfect,…

“Prästämbetet” sakrament

Prästämbetet är ministeriet för medlingen mellan GUD och människa i de ting som skänker förlåtelse för synder, förmedling av välsignelser och släcka vrede. Det är uppdelat i ofullkomlighet som det…