• 17 July, 2024 20:39

Karozota.com

Sweden

“Den heliga surdegen (Malka)” sakrament

Bykarozota.com

Sep 10, 2008

De heliga och välsignade apostlarna, Tomas and Bartolomeus, 2 av de 12, samt Addai och Mari, två av de 70 lärjungarna som missionerade i Öst, anförtrodde till alla kyrkor i öst den heliga surdegen, att förvaras den för att fullända administreringen av vår Herres sakrament till dess Han kommer åter.  Och om någon kristen skulle bestrida det faktum att de ovan nämnda apostlarna hade anförtrott den heliga surdegen till dem i öst, på grund av att Petrus, apostlarnas ledare och hans följeslagare inte anförtrodde den till de i väst, och skulle invända mot oss på detta vis “Om det du säger är sant, då måste en av dessa två konsekvenser uppstå: antingen var apostlarna inte överens i deras lära hur man skulle missionera vilket är opassande att tänka, eller så är denna tradition falsk”.
Mot dessa svarar vi: De östliga har från begynnelsen av lärjungeskapet fram till denna dag behållit sin tro som ett heligt förtroende och har observerat, utan förändring de apostoliska kanonerna; och trots alla de förföljelser som de har lidit genom av många kungar, och deras utsatthet för en främmande makts stränga ok, har de aldrig förändrat sin trosbekännelse eller förändrat sina kanoner.
De som är väl bevandrade i sådana frågor vet mycket väl det arbete och den omsorg som krävs av kristna att följa dessa kanoner, och särskilt för att bevara surdegen i ett besvärligt land där det inte finns någon kristen suveränitet eller anförare som stödjer dem och där de ständigt förföljs, plågas och besväras.
Hade denna surdeg inte varit en del av den apostoliska vidarebefordran skulle de säkerligen inte ha utstått alla dessa lidanden och prövningar för att behålla den tillsammans med den ortodox tron. Sedan, när det gäller deras argument som hämtades från Petrus och de stora apostlarna som missionerade i väst, har vi detta att motsätta oss dem; att även dessa apostlar anförtrodde den heliga surdegen till västern, men deras tro förändrades, samt att kanonerna också blev förvanskade genom västerns underkastelse av kätterska kungarnas vilja.
Och som bevis på detta uttalande, uppmanar vi att om alla höll samma traditioner som apostlarna gjorde, skulle frankerna inte erbjuda en osyrat, och romarna (grekerna) en syrad nattvard; eftersom apostlarna inte vidarebefordrade det på två olika sätt. Därför är det västkyrkan som förändrat sin tro och kanonerna, och inte de östkyrkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *