• 24 April, 2024 18:51

Karozota.com

Sweden

“Oil of Unction” sacrament

The Oil of Unction is an apostolical tradition, originating from the oil consecrated by the Apostles themselves, and which by succession has been handed down in the Church of God…

“Dopet” sakrament

Dopet innefattar nedsänkning av hela kroppen och tvättning med vatten och det är uppdelat i fem sorter: Den första, smutstvättning av kroppen, vilket vanligtvis görs av alla människor. Den andra,…

“Baptism” sacrament

Baptism is the immersion in and the washing with water and this is divided into five kinds: First, the washing off the filth of the body, as is commonly done…

“Priesthood” sacrament

The Priesthood is the ministry of mediation between GOD and man in those things which impart forgiveness of sins, convey blessings, and put away wrath. It is divided into imperfect,…

“Prästämbetet” sakrament

Prästämbetet är ministeriet för medlingen mellan GUD och människa i de ting som skänker förlåtelse för synder, förmedling av välsignelser och släcka vrede. Det är uppdelat i ofullkomlighet som det…

Österns kyrka och Nestorius

Kriget mellan de romerska och persiska imperierna skapade ett politiskt klimat som ledde till isoleringen av Österns kyrka från väst. Pga detta kunde inte kyrkan i öst närvara eller representeras…

Österns Kyrkas lära

Teologiskt, så håller Österns kyrka fortfarande fast vid den traditionella kristendomen hos Österns Kyrka, som oftast betecknas som nestoriansk. Användningen och den exakta innebörden av detta begrepp har varit föremål…

Doctrine of Church of the East

Theologically, the Church of the East still adheres to the Church of the East’s traditional Christology, that is often labeled as Nestorian. The use and exact meaning of that term…

En uppvisning av mysterier

Mar Narsai “Andens harpa” Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa; och änglarna lovprisade Honom, som Gud. Han offrade enligt lagen, som Människa; och perserna dyrkade…

القديس مار نسطوريس وتعاليمه – الحلقة 6

الأركيذياقون د. خوشابا كوركيس ب: اختتام المجمع انسحاب نسطوريس: في الفترة بين مغادرة مبعوثي كلا الفريقين ووصولهم إلى خلقيدونيا، استلم نسطوريس تعليمات من الإمبراطور يطالبه بالاستقالة والانسحاب إلى ديره الذي…