• 10 June, 2024 21:55

Karozota.com

Sweden

About

Österns Kyrka

Österns Kyrka bildades under missionärsverksamheten som ägde rum under den apostoliska tidsåldern…

Church of the East

The Church of the East began during the missionary activity which took place in the Apostolic Age…

Läran

Teologiskt, så håller Österns kyrka fortfarande fast vid den traditionella kristendomen hos Österns Kyrka…

Doctrine

Theologically, the Church of the East still adheres to the Church of the East's traditional Christology…