• 13 June, 2024 17:19

Karozota.com

Sweden

“Dopet” sakrament

Bykarozota.com

Aug 23, 2008

Dopet innefattar nedsänkning av hela kroppen och tvättning med vatten och det är uppdelat i fem sorter:
Den första, smutstvättning av kroppen, vilket vanligtvis görs av alla människor. Den andra, sköljningarna enligt lagens tillämpningar, varigenom man trodde att renhet mot Gud från all köttslig orenhet uppnåddes. Den tredje, av fädernas regler såsom “skölja bägare, kannor och kittlar” och som “när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena”. Den fjärde, Johannes dop, varigenom han predikade endast omvändelse och förlåtelse för synderna. Den femte, vår frälsares dop som tas emot genom den Helige Ande, till att få söners rätt, för uppståndelsen från de döda och för evigt liv, vilket är “omskärelsen som görs utan händer genom att bli av med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus”
Liksom köttets omskärelse gavs som ett tecken som betecknar dem som var av Israels gamla familj, så är Kristi dop ett tecken på andligt förhållande till det nya Israel, nämligen de som är kallade och Guds barn. “Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn”
Ämnet i dopet är rent vatten. “Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike”. Dopets form är: “I Fadern, Sonens och den Helige Andes namn” enligt vår Frälsares ord. Det finns också ett sjätte dop, det av blod som vår Herre har antytt: “Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över”. Det finns också ett sjunde dop, tårar, efter ett talesätt av fäderna. Dessa två är bundna till den femte, som är en symbol för döden och uppståndelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *