• 17 July, 2024 15:59

Karozota.com

Sweden

En uppvisning av mysterier

Bykarozota.com

Jul 12, 2008

Mar Narsai “Andens harpa”

Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa;
 och änglarna lovprisade Honom, som Gud.
 Han offrade enligt lagen, som Människa;
 och perserna dyrkade Honom, som Gud.
 Simeon bar honom i sina armar, som Människa;
 och han gav Honom namnet “Nåden” som visades för alla, som Gud.
 Han höll lagen helt, som Man;
 och Han gav dem sin egen nya lag, som Gud.
 
 Han döptes i Jordanien av Johannes Döparen, som Människa;
 och himlen öppnades för att hedra hans dop, som Gud.
 Han gick in i äktenskapsfesten i staden Kanna, som Människa;
 och Han förvandlade vatten till vin, som Gud.
 Han fastade i öknen i fyrtio dagar, som Människa;
 och änglarna tjänade Honom, som Gud.
 Han sov i båten med sina lärjungar, som Människa;
 och Han befallde vinden att stilla sig och lugnade havet, som Gud.

 Han avvek och gick iväg till en öde plats, som Människa;
 och Han multiplicerade brödet och mättade tusentals, som Gud.
 Han åt och drack, gick och blev trött, som Människa;
 och Han satte demoner på flykt genom de ord som utgick ur hans mun, som Gud.
 Han bad och vakade och gav tacksamhet och lovprisning, som Människa;
 och Han förlät skulder och gav benådning av synder, som Gud.
 Han bad om vatten från den samaritiska kvinnan, som Människa;
 och Han avslöjade och deklarerade hennes hemligheter, som Gud.
 
 Han åt middag i farisén hus, som Människa;
 och Han förlät den syndiga kvinnan hennes synder, som Gud.
 Han gick upp till berget Tabor med sina lärjungar, som Människa;
 och Han avslöjade hans härlighet i deras åsyn, som Gud.
 Han fällde tårar och grät över Lazarus, som Människa;
 och han befallde honom att han kom tillbaka till de levande genom Hans mäktiga kraft, som Gud.
 Han red på en åsna och trädde in i Jerusalem, som Människa;
 och människorna applåderade honom med sina Hosiannas, som Gud.

 Han gick till fikonträdet och visade att han var hungrig; som Människa;
 och Hans mäktiga kraft orsakade den att plötsligt vissna, som Gud.
 Han tvättade fötterna på Hans tolv lärjungar, som Människa;
 och han kallade sig själv Herre och Mästare, som Gud.
 Han åt upp den rättsliga påsk, som Människa;
 och Han utsattes för förräderi av Iskariot, som Gud.
 Han bad och svettades vid tiden för Hans korsfästelse, som Människa;
 och han skrämde och förskräckte dem som tog Honom, som Gud.
 
 Fångvaktarna tog fast Honom och band Hans händer, som Människa;
 och Han helade örat som Simon högg av, som Gud.
 Han stod på den plats dom och förolämpades, som Människa;
 och han deklarerade att Han är på väg att komma in i härligheten, som Gud.
 Han bar sitt kors på sina axlar, som Människa;
 och Han avslöjade och meddelade att Sion skulle destrueras, som Gud.
 Han hängdes på trä och uthärdade, som Människa;
 och Han skakade jorden och förmörkade solen, som Gud.
 
 Spikar spikades in i hans kropp, som Människa;
 och Han öppnade gravar och väckte de döda till liv, som Gud.
 Han ropade på korset “Min Gud, min Gud,” som Människa;
 och lovade Paradiset till tjuven som hängde vid hans ena sida, som Gud.
 Hans sida genomborrades med ett spjut, som Människa;
 och Hans deklaration blev sann då tabernaklet gick i två delar, som Gud.
 De balsamerade Hans kropp och han begravdes i jorden, som Människa;
 och han reste upp sitt tempel genom Hans mäktiga kraft, som Gud.
 
 Han stannade kvar i graven tre dagar, som Människa;
 och änglarna förhärligade Honom med sina lovprisningar, som Gud.
 Han sade att han hade fått all auktoritet, som Människa;
 och Han lovade att vara med oss för alltid, som Gud.
 Han befallde Thomas att känna hans sida, som Människa;
 och Han gav dem Den Helige Ande, som Gud.
 Han åt och drack efter sin uppståndelse, som Människa;
 och han steg upp till höjden och skickade dem Den helige Ande, som Gud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *