• 22 November, 2021 07:33

Karozota.com

Sweden

THEOLOGY

  • Home
  • المعمودية والتثبيت في كنيسة المشرق

المعمودية والتثبيت في كنيسة المشرق

من كتاب الحوار السرياني المسيح والتفويض الإنجيلي تعلم كنيسة المشرق مع بقية العالم المسيحي، على أن سر المعمودية قد أسسه ربنا يسوع المسيح عندما أعطى الأوامر لتلاميذه “فاذهبوا وتلمذوا جميع…

Nestorian Theology

Mark Dickens 1) Theological BackgroundThe Christological question which formed the background to the Nestorian controversy: “How are divinity and humanity joined together and related to each other in Jesus Christ?”The…

شفاعة القديسين

الميطروفوليط مار يعقوب دانيال هناك من يعترض على شفاعة القديسين بقولهم ان السيد المسيح هو الشفيع الوحيد كما يذكر بولس الرسول في رسالته الاولى الى تلميذه تيموثاوس حيث يقول” لأنه…

Sacraments

The Sacraments of the Church, according to the Divine Scriptures, are seven in number: The Priesthood, which is the ministry of all the other Sacraments. Holy Baptism. The Oil of…

Sakrament

Kyrkans sakrament är enligt de heliga skrifterna 7 stycken: Prästadömet, som är grunden för alla de andra sakramenten. Det Heliga Dopet Den Heliga Smörjelsen Nattvarden Syndernas Förlåtelse Det heliga surdeg,…

“Korstecknet” sakrament

Detta är också ett särskilt sakrament exklusivt för denna kyrka. Korset används som en ersättning för äktenskap, som inte räknas som ett sakrament i denna kyrka. Ett rimligt tvivel har…

“Sign of the Cross” sacrament

This is also a special sacrament exclusive to this church. This is used as a substitute to marriage, which is not counted as a sacrament in this church. A reasonable…

“Holy Leaven (Melka)” sacrament

The holy and blessed Apostles, Thomas and Bartholomew of the Twelve, and Adai and Man of the Seventy, who discipled the East, committed to all the Churches in the East…

“Den heliga surdegen (Malka)” sakrament

De heliga och välsignade apostlarna, Tomas and Bartolomeus, 2 av de 12, samt Addai och Mari, två av de 70 lärjungarna som missionerade i Öst, anförtrodde till alla kyrkor i…

“Syndernas Förlåtelse” sakrament

Människan har lätt för att fela och är lätt benägen att synda och det är knappast möjligt att alla inte borde prövats med andliga sjukdomar; och som fördel av detta…