• 17 July, 2024 21:22

Karozota.com

Sweden

Sakrament

Bykarozota.com

Sep 22, 2008

Kyrkans sakrament är enligt de heliga skrifterna 7 stycken:

  1. Prästadömet, som är grunden för alla de andra sakramenten.
  2. Det Heliga Dopet
  3. Den Heliga Smörjelsen
  4. Nattvarden
  5. Syndernas Förlåtelse
  6. Det heliga surdeg, även kallad ”Malka”
  7. Korstecknet

Dessa är essentiella på grund av människans önskemål i den jordiska världen. För att en människa skall finnas och existera i världen, måste han födas av en mänsklig moder tillsammans med en mänsklig fader, även om människans gestalt och fulländning kommer från FADER av allt Ljus. På ett liknande sätt, för att tillhöra en värld av odödlighet, är det nödvändigt att genom dopet födas ur den andliga livmodern, där den andliga Fadern förmedlas via prästen, trots att skapelsen och fullkomligheten förmedlas av den Helige Ande och av makten hos den högsta.

Vidare är det nödvändigt för alla som tillhör denna värld att upprätthålla sitt värdsliga liv genom jordisk mat och dryck. På ett liknande sätt, är andlig näring och gudomlig dryck ett sätt för den som är döpt, att upprätthålla sitt eviga liv hos Gud. Återigen, var och en som i kroppen, genom tidens förändringar och dåliga förhållanden, blir utsatt för sjukdom och ohälsa och behöver en läkare som kan återställa honom till hans tidigare hälsa om han följer deras förordningar; likaså om Gudsman i syndens effekter och omoraliskt leverne faller in i missförhållanden och tar emot hälsa från kyrkans präster, de andliga läkarna, om han beslutar sig för att följa deras riktningar.

Smörjelseoljan används vid födelsen och som genom dopet och den heliga surdegen används i andlig mat av Kristi kropp. Det livsgivande korstecknet är det genom vilket kristna alltid bevaras och genom det är alla andra sakramenten förslutna och fulländade.

Skulle någon utifrån ifrågasätta vad som utgör heligheten och sakramentaliteten hos vart och ett av dessa sju sakrament, svarar vi att dessa tre saker helgar dem; Först en sann präst, som har uppnått prästadömet korrekt enligt kyrkans krav. För det andra, ordet och befallningen från sakramentetens Herre, varigenom Han vigde vart och ett av dem.

För det tredje, rätt avsikt och bekräftad tro hos dem som deltar i dem och tror på att sakramentens effekt sker genom en himmelsk kraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *