• 27 February, 2024 11:06

Karozota.com

Sweden

Stilla natt

Bykarozota.com

Dec 7, 2023

Stilla natt, heliga natt

Allt är frid, stjärnan blid

Skiner på barnet i stallets strå

Och de vakande fromma två

Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Lele shilya, lele m8odsha

Shit8ele, bahrele

Khaderwana d hai yemma o yala

Oh lhaw 6ipla nikha o shainaya

Dmikha b8apla bi shlama

Dmakha b8apla bi shlama