• 10 April, 2024 21:37

Karozota.com

Sweden

Month: September 2008

  • Home
  • “Syndernas Förlåtelse” sakrament

“Syndernas Förlåtelse” sakrament

Människan har lätt för att fela och är lätt benägen att synda och det är knappast möjligt att alla inte borde prövats med andliga sjukdomar; och som fördel av detta…

“Absolution” sacrament

The human race is apt to err and easily inclined to sin, and it is hardly possible that all should not be tried with spiritual diseases; and on this account…

“Oblation” sacrament

The oblation is a service offered up by those below to those above, through material elements, in hope of the forgiveness of sins and of an answer to prayer. The…

“Nattvarden” sakrament

Nattvarden är en tjänst som erbjuds av de nedan till de ovan, genom materiella element, i hopp om förlåtelse för synder och ett svar på bön. Den gamla nattvarden bestod…