• 17 July, 2024 22:08

Karozota.com

Sweden

Day: September 10, 2008

  • Home
  • “Korstecknet” sakrament

“Korstecknet” sakrament

Detta är också ett särskilt sakrament exklusivt för denna kyrka. Korset används som en ersättning för äktenskap, som inte räknas som ett sakrament i denna kyrka. Ett rimligt tvivel har…

“Sign of the Cross” sacrament

This is also a special sacrament exclusive to this church. This is used as a substitute to marriage, which is not counted as a sacrament in this church. A reasonable…

“Holy Leaven (Melka)” sacrament

The holy and blessed Apostles, Thomas and Bartholomew of the Twelve, and Adai and Man of the Seventy, who discipled the East, committed to all the Churches in the East…

“Den heliga surdegen (Malka)” sakrament

De heliga och välsignade apostlarna, Tomas and Bartolomeus, 2 av de 12, samt Addai och Mari, två av de 70 lärjungarna som missionerade i Öst, anförtrodde till alla kyrkor i…