• 27 February, 2024 10:00

Karozota.com

Sweden

Day: August 24, 2008

  • Home
  • “Den Heliga Smörjelsen” sakrament

“Den Heliga Smörjelsen” sakrament

Smörjelsen är en apostolisk tradition som härstammar från den olja som Apostlarna själva vigde och som genom succession har förmedlats i Guds kyrka fram till idag. Syftet med dess användning…

“Oil of Unction” sacrament

The Oil of Unction is an apostolical tradition, originating from the oil consecrated by the Apostles themselves, and which by succession has been handed down in the Church of God…