• 27 February, 2024 11:38

Karozota.com

Sweden

Day: August 23, 2008

  • Home
  • “Dopet” sakrament

“Dopet” sakrament

Dopet innefattar nedsänkning av hela kroppen och tvättning med vatten och det är uppdelat i fem sorter: Den första, smutstvättning av kroppen, vilket vanligtvis görs av alla människor. Den andra,…

“Baptism” sacrament

Baptism is the immersion in and the washing with water and this is divided into five kinds: First, the washing off the filth of the body, as is commonly done…