• 28 November, 2022 12:31

Karozota.com

Sweden

Day: July 12, 2008

  • Home
  • En uppvisning av mysterier

En uppvisning av mysterier

Mar Narsai “Andens harpa” Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa;  och änglarna lovprisade Honom, som Gud.  Han offrade enligt lagen, som Människa;  och perserna dyrkade…