• 23 April, 2024 11:39

Karozota.com

Sweden

Day: July 12, 2008

  • Home
  • En uppvisning av mysterier

En uppvisning av mysterier

Mar Narsai “Andens harpa” Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa; och änglarna lovprisade Honom, som Gud. Han offrade enligt lagen, som Människa; och perserna dyrkade…