• 16 May, 2024 11:56

Karozota.com

Sweden

SPIRITUALITY

  • Home
  • En uppvisning av mysterier

En uppvisning av mysterier

Mar Narsai “Andens harpa” Han lades i en krubba och insvept i kläder, som Människa; och änglarna lovprisade Honom, som Gud. Han offrade enligt lagen, som Människa; och perserna dyrkade…