0

Sacraments

The Sacraments of the Church, according to the Divine Scriptures, are seven in number: The Priesthood, which is the ministry of all the other Sacraments. Holy Baptism. The Oil of Unction. The Oblation of...

0

Sakrament

Kyrkans sakrament är enligt de heliga skrifterna 7 stycken: Prästadömet, som är grunden för alla de andra sakramenten. Det Heliga Dopet Den Heliga Smörjelsen Nattvarden Syndernas Förlåtelse Det heliga surdeg, även kallad ”Malka” Korstecknet...

0

Church of the East

. . When did it begin? The Church of the East began during the missionary activity which took place in the Apostolic Age. Written records have been traced to the late second century of...

0

Österns Kyrka

När började det? Österns Kyrka bildades under missionärsverksamheten som ägde rum under den apostoliska tidsåldern. Skriftliga dokument har spårats till den kristna eran under andra århundradets senare del. Omfattningen på antalet människor som tillhörde...

0

“Korstecknet” sakrament

Detta är också ett särskilt sakrament exklusivt för denna kyrka. Korset används som en ersättning för äktenskap, som inte räknas som ett sakrament i denna kyrka. Ett rimligt tvivel har tagits upp av många...

0

“Sign of the Cross” sacrament

This is also a special sacrament exclusive to this church. This is used as a substitute to marriage, which is not counted as a sacrament in this church. A reasonable doubt has been raised...

0

“Holy Leaven (Melka)” sacrament

The holy and blessed Apostles, Thomas and Bartholomew of the Twelve, and Adai and Man of the Seventy, who discipled the East, committed to all the Churches in the East the Holy Leaven, to...