ÚÑÈí Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 7:17- 8: 12- 20

  Femte söndagen i fastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Men på den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod Jesus och ropade, och sade: Om någon törstar, må han komma till mig och dricka.

38. Den som tror på mig, såsom skriften säger, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram.

39. Men detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty den Helige Ande var då ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

40. Många av folket, som hörde detta tal, sade: Denne är sannerligen Profeten.

41. Andra sade: Denne är Kristus. Men andra: Inte kommer Kristus från Galiléen?

42. Säger inte skriften, att Kristus skall komma av Davids säd och från staden Betlehem, där David var?

43. Då uppstod det oenighet bland folket för hans skull.

44. Och några av dem ville gripa honom, men ingen lade händerna på honom.

45. Då kom tjänarna tillbaka till översteprästerna och fariséerna, och dessa sade till dem: Varför har ni inte fört honom hit?

46. Tjänarna svarade: Aldrig har någon människa så talat som den mannen.

47. Fariséerna svarade dem: Är ni också förvillade?

48. Inte har väl någon av rådsherrarna eller fariséerna trott på honom?

49. Men detta folk, som inte känner lagen, är förbannat.

50. Då sade Nikodemus till dem, han som kom till honom om natten och själv var en av dem:

51. Inte dömer vår lag någon, utan att man först förhör honom och får veta vad han gör?

52. De svarade och sade till honom: Inte är väl du också från Galiléen? Rannsaka och se, att från Galiléen har ingen profet uppstått.

53. Och så gick var och en hem till sitt.

 

12. Åter talade Jesus till dem, och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan skall ha livets ljus.

13. Då sade fariséerna till honom: Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte sant.

14. Jesus svarade och sade till dem: Om jag än vittnar om mig själv, så är dock mitt vittnesbörd sant. Ty jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går, men ni vet inte varifrån jag kommer

och vart jag går.

15. Ni dömer efter köttet, jag dömer ingen.

16. Och om jag än dömer, så är min dom rätt, ty jag är inte ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig.

17. Det är också skrivet i er lag, att två människors vittnesbörd är sant.

18. Jag vittnar om mig själv. Också Fadern som har sänt mig vittnar om mig.

19. Då sade de till honom: Var är din Fader? Jesus svarade: Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni kände mig, så kände ni också min Fader.

20. Dessa ord talade Jesus vid offerkistan, då han undervisade i templet. Och ingen grep honom, ty hans stund hade ännu inte kommit.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka