عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Mat 7:15- 27

  Andra söndagen i fastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar,

16. Av deras frukt skall ni känna dem. Inte hämtar man vindruvor av törnen, eller fikon av tistlar?

17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett ont träd bär ond frukt.

18. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, inte heller kan ett ont träd bära god frukt.

19. Vart och ett träd, som inte bär god frukt, huggs ner och kastas i elden.

20. Därför skall ni känna dem av deras frukt.

21. Inte skall var och en komma in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min Faders vilja, som är i himlen.

22. På den dagen skall många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar?

23. Men då skall jag bekänna för dem: Jag kände er aldrig. Gå bort ifrån mig, ni laglösa.

24. Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han liknar en vis man, som byggde sitt hus på klippan.

25. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, men det föll inte omkull, ty det var grundat på klippan.

26. Och var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden.

27. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, och det föll omkull, och dess fall var stort.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka