عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Mat 20:29- 21:22 

  Palmsöndagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Och när de gick ut från Jeriko, följde honom mycket folk.

30. Och se, två blinda satt vid vägen. När de hörde, att Jesus gick förbi, ropade de och sade: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss.

31. Men folket tillrättavisade dem, att de skulle tiga. Då ropade de ännu mer och sade: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss:

32. Då stannade Jesus och kallade på dem och sade: Vad vill ni, att jag skall göra för er?

33. De sade till honom: Herre, att våra ögon skall öppnas.

34. Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon, och genast fick de sin syn och följde honom.

1. Och när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två av sina lärjungar

2. och sade till dem: Gå in i byn, som ligger framför er, och strax skall ni finna en åsninna bunden, och ett föl bredvid henne. Lös dem och led dem till mig.

3. Och om någon säger något till er, så säg: Herren behöver dem, och genast skall han skicka iväg dem.

4. Men allt detta skedde, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten, som sade:

5. Säg till dottern Sion: Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas föl.

6. Lärjungarna gick bort och gjorde, som Jesus hade befallt dem,

7. och ledde till honom åsninnan och fölet, och lade sina kläder på dem, och de satte upp honom på den.

8. Och mycket folk bredde sina kläder på vägen. Andra skar kvistar av träden och strödde på vägen.

9. Och folket, som gick före, och de som följde efter, ropade och sade: Hosianna, Davids Son. Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden!

10. Och när han kom in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse och sade: Vem är denne?

11. Då sade folket: Det är Jesus, Profeten, från Nasaret i Galiléen.

12. Och Jesus gick in i Guds tempel och drev ut alla, som köpte och sålde i templet, och stötte omkull penningväxlarnas bord och stolarna för dem som sålde duvor.

13. Och han sade till dem: Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönehus. Men ni har gjort det till en rövarkula.

14. Och till honom kom blinda och halta i templet, och han botade dem.

15. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under, som han gjorde, och barnen, som ropade i templet, och sade: Hosianna, Davids Son, blev de förargade

16. och sade till honom: Hör du vad dessa säger? Då sade Jesus till dem: Ja. Har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett dig lov?

17. Då lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och övernattade där.

18. På morgonen, när han gick in till staden igen, blev han hungrig.

19. Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann inget på det, utan bara löv. Och han sade till det: Aldrig härefter skall det växa frukt på dig. Och fikonträdet blev genast förtorkat.

20. När lärjungarna såg detta, förundrade de sig och sade: Hur kunde fikonträdet så snart förtorkas?

21. Då svarade Jesus och sade till dem: Sannerligen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, så skall ni inte bara göra sådant, som skedde med fikonträdet, utan ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig upp, och kasta dig i havet, och det skall ske.

22. Och allt vad ni ber om i bönen med tro, det skall ni få.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka