عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 9:39- 10:21 

  6:e söndagen i fastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Och Jesus sade: Till en dom har jag kommit i denna världen, för att de som inte ser skall bli seende, och de som ser skall bli blinda.

40. Och när några av fariséerna, som var med honom, hörde detta, sade de till honom: Är också vi blinda?

41. Jesus sade till dem: Vore ni blinda, så hade ni ingen synd, men nu säger ni: Vi ser, därför står er synd kvar.

1. Sannerligen, sannerligen, säger jag er: Den som inte går in genom dörren i fårahuset, utan stiger in från annat håll, han är en tjuv och en rövare.

2. Men den som går in genom dörren är herden för fåren.

3. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren hör hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem.

4. Och när han har släppt ut sina egna får, går han framför dem, och fåren följer honom, ty de känner hans röst.

5. Men en främmande följer de inte utan flyr från honom, ty de känner inte de främmandes röst.

6. Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstod inte vad det var som han talade till dem.

7. Då sade Jesus åter till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är dörren till fåren.

8. Alla de, som har kommit före mig, är tjuvar och rövare, men fåren hörde inte på dem.

9. Jag är dörren. Om någon går in genom mig, skall han bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

10. Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skall ha liv och ha mer än nog.

11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

12. Men när den, som är lejd och inte är herden som fåren tillhör, ser vargen komma, då överger han fåren och flyr. Och vargen rövar bort dem och förskingrar fåren.

13. Den lejde flyr. Ty han är lejd, och bryr sig inte om fåren.

14. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de mina känner mig,

15. såsom Fadern känner mig, och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

16. Jag har också andra får, som inte är av detta fårahus. Dem måste jag också draga hit, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv, för att jag skall ta det tillbaka.

18. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet fick jag av min Fader.

19. För dessa ords skull uppstod det åter oenighet bland judarna.

20. Många av dem sade: Han har en ond ande och är från sina sinnen. Varför hör ni på honom?

21. Andra sade: Sådana ord talar inte den som har en ond ande. Inte kan väl en ond ande öppna blindas ögon?

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka