عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 17: 1- 26

  Sjätte söndag efetr påsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himlen och sade: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att också din Son må förhärliga dig,

2. såsom du har gett honom makt över allt kött, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

3. Och detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.

4. Jag har förhärligat dig på jorden, jag har fullbordat det verk, som du har gett mig att utföra.

5. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har gett mig från världen. De var dina, och du har gett mig dem, och de har hållit ditt ord.

7. Nu har de förstått att allt det du har gett mig, det är från dig.

8. Ty de ord som du har gett mig, har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har i sanning förstått att jag har utgått från dig, och de har trott att du har sänt mig.

9. Jag ber för dem. För världen ber jag inte utan för dem som du har gett mig, ty de är dina.

10. Och allt mitt är ditt, och ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.

11. Och nu är jag inte längre i världen, men de är i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara genom ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.

12. När jag var hos dem i världen, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag bevarade dem, och ingen av dem gick förlorad utom förtappelsens son, för att Skriften skulle fullbordas.

13. Nu kommer jag till dig och talar detta i världen, för att de skall ha min glädje fullkomlig i sig.

14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom jag inte är av världen.

15. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.

16. De är inte av världen, liksom inte jag är av världen.

17. Helga dem i din sanning, ditt ord är sanning.

18. Så som du har sänt mig i världen, så har också jag sänt dem i världen.

19. Och jag helgar mig själv för dem, för att också de skall vara helgade i sanningen.

20. Men jag ber inte endast för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig,

21. att de alla skall vara ett, såsom du Fader är i mig, och jag i dig, att också de skall vara ett i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

22. Och jag har gett dem den härlighet, som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett,

23. jag i dem, och du i mig, för att de skall vara fullkomnade till ett, och för att världen skall förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig.

24. Fader, jag vill att där jag är, skall också de vara med mig, som du har gett mig, så att de får se min härlighet, som du har gett mig, ty du har älskat mig innan världens grund blev lagd.

25. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig, men jag har känt dig, och dessa har förstått att du har sänt mig.

26. Och jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med, skall vara i dem, och jag i dem.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka