عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 16: 16- 33

  Fjärde söndag efetr påsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. En liten tid, och ni ser mig inte och åter en liten tid, och ni får se mig, ty jag går till Fadern.

17. då sade några av hans lärjungar till varandra: Vad är detta som han säger oss: En liten tid, och ni ser mig inte och åter en liten tid, och ni får se mig, och: Jag går till Fadern?

18. De sade alltså: Vad är detta som han säger: En liten tid? Vi förstår inte vad han säger.

19. Då märkte Jesus, att de ville fråga honom, och han sade till dem: Frågar ni varandra om detta, som jag sade: En liten tid, och ni ser mig inte och åter en liten tid, och ni skall se mig?

20. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ni skall gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni skall vara bedrövade, men er sorg skall vändas i glädje.

21. När kvinnan föder barn, har hon bedrövelse, därför att hennes stund har kommit, men när hon har fött barnet, kommer hon inte mer ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

22. Så har också ni nu bedrövelse: Men jag skall åter se er, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

23. Och på den dagen skall ni inte fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Allt vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.

24. Hittills har ni inte bett i mitt namn. Be, och ni skall få, för att er glädje skall bli fullkomlig.

25. Detta har jag talat till er i liknelser. Men den tid kommer, då jag inte mer skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern.

26. På den dagen skall ni be i mitt namn. Och jag säger er inte, att jag skall be Fadern för er,

27. ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och har trott att jag har utgått från Gud.

28. Jag har utgått från Fadern och har kommit i världen. Åter lämnar jag världen och går till Fadern.

29. Då sade hans lärjungar till honom: Se, nu talar du öppet och inte i liknelser

30. Nu vet vi, att du vet allt och inte har behov av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.

31. Jesus svarade dem: Tror ni nu?

32. Se, den stund kommer och den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig.

33. Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen skall ni lida betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka