عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 14: 1- 14

  Tredje söndag efetr påsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.

2. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er, att jag går bort för att bereda er rum.

3. Och om jag än går bort för att bereda er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

4. Och vart jag går, vet ni, och vägen vet ni.

5. Tomas sade till honom: Herre, vi vet inte, vart du går. Hur kan vi då veta vägen?

6. Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

7. Om ni hade känt mig, så hade ni också känt min Fader. Och nu känner ni honom och har sett honom.

8. Filippus sade till honom: Herre, låt oss få se Fadern, så är det nog för oss.

9. Jesus sade till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?

10. Tror du inte, att jag är i Fadern, och Fadern i mig? Orden som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Men Fadern, som förblir i mig, han gör gärningarna.

11. Tro mig att jag är i Fadern och Fadern i mig. Om inte, så tro mig för själva gärningarnas skull.

12. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han skall också göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

13. Och allt det ni ber om i mitt namn, det skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

14. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka