عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ettnytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Joh 20: 19- 31

  Andra söndag efetr påsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. På kvällen samma dag, den första i veckan, då lärjungarna av rädsla för judarna var samlade bakom låsta dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: Frid vare med er. 

20. Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada, när de såg Herren.

21. Då sade Jesus åter till dem: Frid vare med er. Så som Fadern har sänt mig, så sänder också jag er.

22. När han hade sagt detta, blåste han på dem och sade till dem: Tag emot den Helige Ande.

23. De som ni förlåter synderna, de är förlåtna och de som ni binder i synderna är bundna i dem.

24. Men Tomas, en av de tolv, som kallades Tvillingen, var inte med dem när Jesus kom.

25. Då sade de andra lärjungarna till honom: Vi har sett Herren. Men han sade till dem: Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka mitt finger i hålen efter spikarna och sticka min hand i hans sida, tror jag det inte.

26. Och åtta dagar därefter var hans lärjungar åter inne, och Tomas var med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: Frid vare med er.

27. Sedan sade han till Tomas: Räck hit ditt finger, och se mina händer och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!

28. Tomas svarade och sade till honom: Min Herre och min Gud!

29. Jesus sade till honom: Eftersom du har sett mig, Tomas, tror du. Saliga är de som inte ser och ändå tror.

30. Också många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, som inte är uppskrivna i denna bok.

31. Men dessa är uppskrivna, för att ni skall tro, att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka