عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Månadens vinnare

 

 

Den rätta svaret för November månadens fråga:

Vem är den störste i himmelriket? och varför?

Den som är störst i himmelriket är barn, De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.” Att göra sig själv liten, betyder att tänka och att handla som ett barn. Det betyder inte att man är ansvarslös, utan snarare att man inte bryr om sig yttre ära och position och istället tar man emot den trygghet och det skydd som bara Gud kan skänka. Jesus menar att människan måste söka tilliten till Gud så att hon får erfara barnaskapet i Gud. När man får upptäcka den himmelske Fadern märker man att han är oändlig, att det är just han som har allt i sin hand och att man verkligen kan lita på honom. Jesus skapar också en ny rangordning som baserar sig på en annan kod än motsatsförhållandet heder och skam. Det är en kod som grundar sig på tro och tillit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarade du rätt?

 

1. Albert Hedo  2. Diakon Layth Adam  3. teadrous khamo  4. Atra boudagh  5. Diakon Sargon George  6. Diakon Edmon Mickael  7. Margret Oraha  8. Miska

 

 för att läsa December månads fråga tryck här.

 

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka