عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månads fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?

Vi hörde den frågan ställas av en laglärd som stod upp och frestade Jesus. "Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?

Jag undrar, hur många som skulle formulera sig på det sättet i dag. Inte så att frågan inte skulle intressera. Den kan säkert bli upphov till många och långa diskussioner. Men ofta formuleras den då på ett annat sätt. Man väger argument för och emot om det finns någon fortsättning av detta livet överhuvudtaget. Men det är inte det som den laglärde frågade Jesus om. Han var helt övertygad om att det fanns ett evigt liv. Han frågade: "Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är något helt annat än ett teoretiskt resonemang om det finns ett evigt liv eller en fortsättning över huvud taget.

För tänk om det finns ett evigt liv, men vi går miste om det? Tänk om vårt liv här på jorden slutar i evig död, trots att evigt liv med vår Skapare fanns inom räckhåll, som ett erbjudande, som en ny chans.

Gud ville ge mig det - men jag tog inte tillfället i akt, utan gick under med denna värld.

Ja, vad skall vi göra för att få evigt liv. Det är svaret på den frågan vi får i Jesu undervisning i dag.

För, mina vänner, det är viktigt att vi söker svar på frågor som dessa medan vi ännu har möjlighet att påverka vårt sätt att leva.

Du kanske säger, att man aldrig kan få ett tillfredsställande svar på frågan om det eviga livet. Man kan aldrig veta förrän det är dags.

Men Jesus svarade på ett annat sätt och genom sina ord utmanar han oss. Han berättade en liknelse som har många bottnar och som man kan meditera mycket över. Det är ingen tvekan om att han berättade den för att visa hur var och en av oss skall bete sig mot våra medmänniskor. När vi älskar Herren vår Gud som har gett oss våra liv och älskar vår nästa så har vi det eviga livet.

Han förklarar att vår nästa är varje medmänniska som kommer i vår väg som behöver vårt stöd. När vi visar kärlek till varandra, och framförallt till främlingen, så lever vi i enlighet med Guds vilja.

Men tragiken är ju att så behandlar vi ju inte varandra även om vi bejakar att så skulle det vara. Det ligger ständigt många slagna utefter vägen där vi går fram som vi inte orkar eller förmår hjälpa. Det är lätt att känna vår vanmakt och oförmåga när man ser nöden. Man frestas att tänka, att det lönar ingenting till.

Men liknelsen kan också förstås på ett annat sätt och ge oss ett djupare svar på frågan: Hur ska jag vinna evigt liv? Vem är egentligen den verklige barmhärtige samariten?.

Du och jag är säkert alltför ofta någon av de två som skyndar förbi den slagne som ligger vid vägkanten. Men vi är kanske också den slagne!

Tänk om liknelsen skall förstås så att Jesus berättar om sig själv. Han är den barmhärtige samariten. Han är den som kommer till oss och räddar oss. Det är han som hittar oss i våra misslyckanden, våra synder och vår vanmakt. Det är han som förbinder oss och för oss till en plats där vi kan finna trygghet och omvårdnad, för att vi sedan som hans budbärare skall hjälpa och förbinda varandra. "Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder", skriver Johannes i sin första brev.

Gud visste och såg att vi misslyckades att visa varandra den kärlek vi skulle. Gud såg att vi förvandlade livet till någonting annat än det var menat.

Men han förbarmade sig över oss och sände sin Son för att visa hur livet skulle levas. Han sände Jesus till oss för att söka och upp frälsa det som var förlorat. Genom tron på honom och i hans efterföljd kan allting bli förvandlat. Genom tron på honom, i hans efterföljd, har vi det eviga livet. Genom hans kärlek är vi förlåtna och upprättade och har vunnit livet tillbaka.

Då har vi fått svaret på frågan: "Vad ska jag göra för att få evigt liv?" Och resultatet är frihet att tjäna varandra. Vi har blivit räddade av Jesus, nu är vi kallade att följa honom efter.

Då behöver vi inte tvivla på vår frälsning eller det eviga livet. Det är gåva till alla som tror på Jesus. Han befriar oss så att vår kraft och energi kan sättas in för att hjälpa andra - så att vi bli Jesu utsträckta hjälpande händer varhelst vi går fram.

Han räknar med oss. Vi är fria att älska och tjäna varandra och söka upp dem som behöver oss och föra dem in på säker grund. Vi behöver inte eller uppnå omöjliga mål. Nej, där vi är ska vi älska och tjäna. Se dig omkring. Det finns många som behöver dig.

När du frågar Jesus: Vad skall jag göra för att vinna evigt liv, räcker Jesus ut sin hand till dig. Han känner dig och ser din längtan, han vet dina bekymmer och vad ditt hjärta beder om. Hans hand är utsträckt till dig i dag. Fatta den i tro och säg:

Min Gud, jag behöver dig. Jag tror, att du är vägen, sanningen och livet. Dra mig bort från mina synder och misslyckanden och förlåt mig alla mina försummelser. Öppna mina ögon för alla dem jag har omkring, mina nära, och min nästa var helst hon befinner sig. Hjälp mig att vara en hjälpande hand också för andra, i tacksägelse och lovsång för att du har räddat mig.

Då har du evigt liv.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka