عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månads fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

Fastans program 2007

 

1. Förlåtelse

2. Omvändelse

3. Frälsning

4. Att Bära Frukt

5. Bönen

6. Allmosa

7. Gud är Kärlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Förlåtelse

Vad har Jesus sagt om förlåtelsen? ”Matt 5:38-42”

1) Jesus sådde själv den första förlåtelse frön i människans tankar. Under de äldre seklen hade människan en huvudregel att följa vilket var revansch.  Denna tanke var en medfödd förmåga som följdes av urtidsmänniskan. Revansch utfördes av drifter och för att försvara sig själv.

2) Herren delade alla människans öden, födelsen, livet, ilskan och störst av allting var kärleken. Genom att kunna älska sina fiender och be för dem som förföljer oss, då blev vi vår himmelske faders söner.

3) Jesus sa: Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Herren lärde oss att en svaghet leder till en godhet i Guds väg, vilket blir möjligt att leva i verkligheten.

4) De nya grundläggande principerna till livet är: Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, ge honom manteln också. Vi skall aldrig lämna en människa ensam med sina behov och Herren sa det själv ”Det är saligare att ge än att få” (Apg. 20:35)

 

När vi tar ansvar till att öppna en väg till kärleken genom förlåtelsen, lever vi i frid och glädje både med oss själva och med andra.

Förlåtelsens väg ger oss nya krafter. Den leder oss på rätta vägar för att känna till Guds godhet och nåd som skall följa oss varje dag i vårt liv och Herrens hus skall vara vårt hem så länge vi lever.

 

2. Omvändelse

Omvändelsen är hjärtans återkomst med den inre upplevelsen. Den är en genomgripande repetition och vägledningen från vår inre insida till livets helhet. En inre andlig förändrig, som de första kristna upplevt med ånger tårar ur ett krossat hjärta. De återkom till kristendomens princip som är kärleks, Guds levande avbild. Omvändelsen betyder människans erkännande för sina synder från de mörka tiderna och återkommer till sannings röst och samvete. Guds vilja är att han lever i oss och icke dör. Genom omvändelsen deltar vi Gudsglädje. Jesus dog över korset för våra synders skull; ”genom min död offrar jag mig för Gud och för människligheten”… Gud försonade oss och omvärlden med sig själv genom passionen. Detta var glädjens händelse; Jesu döds och uppstånden. Vi är numera deltagande i uppståndelsen, återgivande vår mandom från svaghet till Guds avbild som leder till livet. Synden ledde oss till döden men med omvändelsen introducerade Jesus uppståndelsen och livet till oss.

Ur det andliga begreppet definierade de första andliga förfäderna om tre olika principer till omvändelsen (fastan, förbönen och gåvan). Utövningar till principerna uppnås genom själv erkännande till ett inre behov av frälsning, vilket lider till medkänslan för andras lidande och behov. På så sätt kommer vi till beredskapen på att bära vår kors i dagliga livet och kunna utföra omvändelsens process.

Jesus gav den finaste beskrivningen till omvändelse i ”lukas 15” (liknelsen om den förlorade sonen.). ”Sonen som tog sin del av förmögenhet, och slösade han bort på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Då kom han till besning och tänkte hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl, och han gav sig av till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes syn på honom; han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnat och kysste honom. Min son var död och lever igen. Var förlorat och återfunnen och festen började.”

Nu Glädjer oss, vi Guds församling. Så kom, låt oss med varandra, av allt vårt hjärta tackar Gud och sjunga allesamman, om kärleken som han gav oss, om frälsning, ljuvlig, underbar, som kostat Gud så mycket. I ondskans makt jag fången var och låg vid dödens portar, Min synd tyngde mig natt och dag. Jag såg: jag var förlorad. Jag ville ej det goda mer. Förlamad, maktlös drogs jag ner i ångest och förtvivlan. Men Gud i sin barmhärtighet mig såg i mitt elände. Min plåga till hans plåga blev, min nöd som sin han kände. Han tänkte: Den jag älskar mest och den som du behöver bäst vill jag åt dig nu giva.

 

3. Frälsning

Gud erbjuder oss frälsning genom Jesus. Bibeln säger i Matteus 1:21 (LB): Hon kommer att få en son, och du skall kalla honom Jesus (det betyder Frälsare), för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Apostlagärningarna 4:12 säger: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Frälsningen betyder att vi tar emot evigt liv om vi går in i en personlig relation med Gud. Bibeln säger i Johannes 17:3: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Johannes 3:16 säger ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Det finns bara en väg till frälsning och det är ingen lätt väg. Bibeln säger i Matteus 7:13-14: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det ä r få som finner den.”

Man kan inte förtjäna frälsning utan det är en fri gåva. Bibeln säger i Efesierbrevet 2:8-9 (LB): ”Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar, den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den.”

Att ta emot frälsning är ett kraftfullt personligt gensvar på evangeliet som innefattar omvändelse från synd. Bibeln säger i Apostlagärningarna 2: 37-38 (LB): ”Petrus ord rörde dem djupt, och de frågade honom och de andra apostlarna: ’Bröder, vad ska vi göra?’ Petrus svarade: ’Var och en av er måste vända sig bort från synden och komma tillbaka till Gud och bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då kommer ni också att få den helige Ande som gåva.’”

Att ta emot frälsning är enkelt, direkt, personligt och offentligt. Bibeln säger i Romarbrevet 10:8-10 (LB): ”Nej, den frälsning genom tron på Kristus som vi predikar är redan inom räckhåll för var och en av oss. Du behöver bara säga ett ord eller tänka en tanke. För om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre, och litar på att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Det är genom denna tro som en människa blir frikänd inför Gud, och genom att bekänna sin tro i ord, blir hon frälst.”

 

4. Att Bära Frukt

Jesu liknelse om ett fikonträd som inte bär frukt och som egentligen skulle ha huggits bort för att ge plats åt ett nytt och friskt träd. Men som trädgårdsmästaren vädjar om att få ett år till. Då han ska sköta om det med än större omsorg, gräva runt det och gödsla, för att det kanske ska bära frukt.

Jesus plockar fram en bild för att måla upp för oss att tiden är kort och att Gud i domen kräver frukt av sitt folk. Fikonträdet är planterat för att ge frukt; uteblir den saknar trädet existensberättigande i en fruktträdgård. ”I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det.”

För dessa ord slår rakt ner i våra liv. Vem av oss kan vid en återblick anse oss värdiga att stå kvar i Guds fruktträdgård. Har jag burit den frukt som Gud förväntar av mig. Har jag inte ibland dragit mig tillbaka och gömt mig? Har inte det jag har gjort ofta blivit något annat än jag hoppats på. Så många misslyckanden och fadäser.

Det är svårt att balansera mellan en sund självrannsakan och hjälplös förtvivlan över att inte duga. En sund kristen tro kan aldrig handla om självmedömkan och att gräva ner sig i sitt eget ältande över livets många misslyckanden. Visst kan det vara så. Visst är det vår sak att ta bättre ansvar för våra liv och vad vi gör av dem. Men att leva med Jesus Kristus som vägvisare i livet är att med honom också dela segern och glädjen över att vara människa. Där har vi grundtonen i all kristen efterföljd.

Uppfattar vi då varandra rätt i denna Jesu liknelse? Om vi inte skulle ha tagit våra liv som en självklar rättighet, skulle nog en annan tanke ha slagit oss: Är det verkligen sant att varje människoliv har ett värde och ett syfte inför Gud? Tänk att Gud ger mig förutsättningar att leva. Tänk att Gud ger mitt liv ett sådant värde att han ger mig ett stort ansvar att förvalta, att bära frukt för andra.

Visst skulle Gud kunnat luta sig tillbaka och struntat i hur det gick för oss människor. Så många människor lever med en känsla av att deras liv inte betyder någonting, livet är meningslöst. Då kan vi säga att ditt liv är oändligt viktigt. Uppdraget du har fått, att bära god frukt, är utan jämförelse det största uppdrag man som människa kan få. Ditt liv betyder något.

Vad söker då Gud för skörd i våra liv? Det är intressant att Jesus talar om att Gud planterat ett fikonträd i sin vingård. Vi är olika och har skilda gåvor och uppgifter. Gud har gett oss vår identitet och vårt syfte. Jesus berättar gång på gång i nya testamentet att varje människa är unik och oumbärlig. Vi har var och en vårt bidrag att ge till den helhet som vi tillsammans utgör. Du och jag har ett viktigt uppdrag att utföra. Våra liv förväntas bära god frukt. Men om vissa säger Gud att han förgäves sökt efter frukt i tre års tid. Ännu återstår det som är själva spetsen i textens budskap. ”Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär de frukt nästa år…”. Gud ger dig en ny chans!

 

5. Bönen

Bön är det djupaste uttrycket för gemenskap mellan Gud och en människa, den är själva kärnan i vårt andliga liv och grunden för tillväxt. Bön är en kärleksrelation. Bön är en livsstil. Bönen kan jämföras med andningens betydelse för våra liv. Precis som vi behöver luft behöver vi människor stå i ständig förbindelse med Gud. Utgångspunkten för bön är Jesu försoning och den helige Andes närvaro.

Kristen bön är : till Fadern, genom Jesus, i den helige Ande. Mönsterbönen är Herrens bön som berör hela livet, Gud och människan.

BÖN är Behov – Överlämnande - Närhet

Behov

Vi är behovets barn. Vi har behov på olika sätt. Det handlar om hjärtats djupa längtan och nöd. Bön och hjälplöshet är oskiljaktiga. Bön är för vår hjälp och välgång. Den som söker han finner. Matt. 7:8. Den vanligaste formen för bön är nog åkallan. Gud månar om oss. Mellan vår maktlöshet och Guds allmakt utgör bönen det saliga föreningsbandet. Bön öppnar Guds skattkammare.

Överlämnande

Bönen handlar om att få lämna över allt till Honom som vet och förstår allt. Kategorisera dina behov. Lämna över de stora behoven, relationsproblem, fysiska/materiella behov. Andliga behov. Karaktärsbrister. Bön handlar inte främst om ”att avsätta tid” utan har i högsta grad med hjärtat att göra. Låt all din bön hellre vara ”hjärta utan bön” än ”ord utan hjärta”. Ett hjärta som är berört av Gud leder alltid till ett Gudstillvänt liv. Bekännelse tillhör den andliga friskvården. Gå igenom dagen som gått. Var det något som bedrövade Herren? Lägg det under Jesu blod. Bön är inte en slags religiös terapi, utan en kraftfaktor som påverkar både oss och våra Förhållanden. Förbönens gåva är rik. Den sätter Gud i centrum och den tillåter beroende. Den tydliggör Guds omsorg och ger människan ett hopp. Då vi överlämnar en människa till Gud lämnar vi henne in i Guds möjligheter.

Närhet

Bön är att få komma nära Gud, då först stillas vår längtan. Gud längtar efter vår närhet och gemenskap. Det primära syftet med bön är att vara tillsammans med Gud och glädjas över Hans närvaro. Bön är att samtala med Gud. Låt oss inte bara prata på, utan lyssna och ge Gud tid att säga sitt. Den mest bortglömda formen av bön är nog tacksägelse. Tänk på hur du välsignats på olika områden: Andligen, I olika relationer. Materiellt. Den form av bön som ger lyftning är lovprisning. Välj ut ett av Guds karaktärsdrag. Be utifrån en psaltarpsalm. Se det heliga omkring dig. Förundran och fascination är tillbedjans väsen. Historiens väckelser uppstod genom bön och det som bär upp Guds verk och håller det levande är bön. Bönen är en tjänst. De första kristna levde i denna tillgång.

v       Bönen förberedde lärjungarnas hjärtan för Andens mottagande.

v       Bönen förberedde dem för angrepp mot synden.

v       Bönen är grunden till sammanhållning och gemenskap.

v       Bönen är vapnet och det övernaturliga medlet i svårigheter.

v       Bönen är den enda teologiska doktrin som Jesus gav sina lärjungar.

6. Allmosa

Gud ser i det fördolda

I Jesu bergspredikan läser vi om hur Gud ser i det fördolda. I Matteus sjätte kapitel tydliggör Jesus hur viktigt det är att vi har rätta motiv i vår bön, fasta, och när vi ger allmosor.

Gud ser i det fördolda. Jesu ord i bergspredikan understryker detta faktum mer än väl. Det han pratar om är våra motiv. Har vi rena motiv? Är det för Guds skull eller för vår egen?

Vad betyder det fördolda? Det kommer från det grekiska ordet "krypto", som betyder ungefär samma som att glömma, hålla hemligt, eller hålla gömt. Här pratar Jesus om det som ingen annan ser: vårt innersta; den plats där man är utom synhåll.

När Jesus ska ge exempel på dem som öppet söker människors ära, väljer han ordet hycklare. Det betyder skådespelare, en som är försedd med mask, en som återger andras repliker. Hycklaren visar upp ett fromt yttre, men i hans inre finns orena motiv att själv bli ärad och upphöjd. Han gör gott bara för att synas, inte av kärlek. Även om handlingen i sig kan vara god, är motivet lågt. Den goda gärningen blir hycklarens enda belöning.

Jesus nämner tre speciella områden där motivet är av yttersta vikt; allmosor, bön och fasta. Det grekiska ordet för allmosa är en omskrivning av ordet barmhärtighet, allmosa är alltså en barmhärtighetsgåva.

Jesus uppmanar oss att ge så att inte vänstra handen vet vad den högra gör. Om jag hjälper en människa i nöd, så ska inte ens mina närmaste vänner behöva veta om det.

Inom judendomen hette det att man skulle utöva välgörenhet i det fördolda, så att de fattiga inte blev utpekade. Man skulle inte komma ihåg den fattige mannen, om man träffade på honom igen.

Vad betyder detta för mig idag? Jesus förutsätter att jag ger allmosor, att jag är barmhärtig. Men han vill att mina motiv ska vara rena, jag ska göra det för Guds skull, och för att hjälpa andra, inte för att själv uppnå en andlig status.

Det får mig att tänka till: är jag mer barmhärtig när jag vet att andra ser på? Har jag lättare att visa hur mycket jag lägger i kollektboxen, när det är en stor sedel som prasslar, än när det är ett litet mynt? Har jag lätt att berätta för andra om det goda jag har gjort?

 

7. Gud är Kärlek

1. GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

GUDS KÄRLEK
"Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv." Johannes
3:16

GUDS MENING
Jesus sade: "Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." (ett innehållsrikt och meningsfullt liv) Johannes 10:10

Varför saknar då många ett meningsfullt liv?
Den andra sanningen ger svaret.

 

2. MÄNNISKAN UPPLEVER INTE GUDS KÄRLEK OCH MENING MED LIVET, DÄRFÖR ATT HON ÄR SYNDIG OCH SKILD FRÅN GUD.

VAD ÄR SYND?
Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av honom, och gemenskapen bröts. Denna egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är detta Bibeln kallar synd.

VEM HAR SYNDAT?
"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23

VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?
"Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör er." Jesaja 59:2

"Syndens lön är döden." (skilsmässa från Gud) Romarbrevet 6:23

 

3. JESUS KRISTUS KAN FÖRENA MÄNNISKAN MED GUD. ENDAST GENOM HONOM KAN DU UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

JESUS ÄR UNIK
"Ordet (Jesus) blev människa och bodde bland oss." Johannes 1:14

"Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen." Kolosserbrevet 1:15

JESUS DOG I VÅRT STÄLLE
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8

"Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." 1 Petrusbrevet 3:18

JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
"Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det." Apostlagärningarna 2:32

"Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike." Apostlagärningarna 1:3

JESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD
Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6

Gud har överbryggat klyftan som skiljer oss från honom genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö på korset för våra synder i vårt ställe.

Men det räcker inte att känna till dessa tre sanning


 

4. FÖR ATT UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV MÅSTE DU PERSONLIGEN TA EMOT JESUS KRISTUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE.

DU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
"Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn." Johannes 1:12

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig." Efesierbrevet 2:8-9

DU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV

Han kommer då in enligt sitt löfle: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20

Det är nödvändigt att du själv säger ja till Guds erbjudande. Det räcker inte att samtycka med sitt förstånd eller bara uppleva något med känslan.

Dessa två hjärtan representerar två sätt att leva:

Här är förhållandet till Gud brutet.
Då kan människan inte uppleva
Guds kärlek och mening
med sitt liv.

Här är synden som skilde oss från
Gud förlåten, och människan får
uppleva Guds kärlek och mening
med sitt liv.

Vilket hjärta liknar ditt?
Vilket hjärta skulle du önska liknade ditt?

Det följande förklarar hur du kan ta emot Jesus.


DU KAN TA EMOT JESUS JUST NU GENOM TRO UTTRYCKT I BÖN.

Bön är samtal med Gud

Gud ser ditt inre, och han fäster sig inte vid ditt ordval utan vid vad du innerst inne menar Det följande är ett förslag till bön:

"Herre Jesus, jag behöver Dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot Dig. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot Dig som min Frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara."

Skulle du kunna tänka dig att be en sådan här bön? Vill du be nu? När du ber uppriktigt, så kommer Jesus in i ditt liv, precis som han har lovat.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka