عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Mat 3:1 - 17

Trettondedag jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I de dagarna kom Johannes Döparen och predikade i Judéens öken.

2. och sade: Omvänd er ty himmelriket är nära.

3. Han är den, som profeten Jesaja talade om, när han sade: En ropandes röst är i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka.

4. Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.

5. Då gick hela Jerusalem ut till honom, och hela Judéen och hela landet utmed Jordan,

6. och de lät döpa sig av honom i Jordan och bekände sina synder.

7. Men då han såg att många av fariséerna och sadducéerna kom till hans dop, sade han till dem: Ni huggormars avkomma, vem har ingivit er, att ni skall slippa undan den kommande vreden?

8. Bär därför sådan frukt, som tillhör omvändelsen.

9. Och tänk inte, att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till far. Ty jag säger er, att Gud är mäktig att av dessa stenar uppväcka barn åt Abraham.

10. Redan är yxan satt till roten på träden. Därför blir vart och ett träd, som inte bär god frukt, avhugget och kastat i elden.

11. Jag döper er i vatten till omvändelse, men han som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor. Han skall döpa er med den Helige Ande och eld,

12. och han har sin kastskovel i handen, och han skall rensa sin loge och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna upp i en outsläcklig eld..

13. Då kom Jesus från Galiléen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom.

14. Men Johannes vägrade honom det och sade: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig?

15. Då svarade Jesus och sade till honom: Låt det nu ske, ty så gör vi vad vi skall för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det.

16. Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.

17. Och se, en röst från himlen sade: Denne är min älskade Son, i vilken jag har ett gott behag.

 


 

 

 

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka