عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Veckans Bibelord

 

 

 

 

Mat 2:1 - 23

Första söndagen efter jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen i kung Herodes dagar, se, då kom vise män från österlandet till Jerusalem,

2. och sade: Var är judarnas nyfödde konung? Ty vi har sett hans stjärna i öster och har kommit för att tillbe honom.

3. När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom,

4. och kallade samman alla överstepräster och skriftlärda bland folket och frågade ut dem, var Kristus skulle födas.

5. Och de sade till honom: I Betlehem i Judéen, ty så är skrivet genom profeten:

6. Och du Betlehem i Juda land, ingalunda är du den minste bland Juda furstar, ty från dig skall det komma en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.

7. Då kallade Herodes i hemlighet de vise männen till sig och frågade noga ut dem om tiden, då stjärnan hade visat sig,

8. och sände dem till Betlehem och sade: Res dit och forska noga efter barnet, och när ni har funnit det, berätta det för mig, så att också jag kan komma och tillbe honom.

9. När de hade hört kungen, for de iväg, och se, stjärnan, som de hade sett i öster, gick framför dem, tills den kom och stannade över stället, där barnet var.

10. När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

11. Och de gick in i huset och fann barnet med Maria, hans mor, och de föll ner och tillbad honom och öppnade sina skatter och frambar gåvor åt honom, guld, rökelse och myrra.

12. Och sedan de hade fått en gudomlig uppenbarelse i en dröm att de inte skulle återvända till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land igen.

13. När de hade farit bort, se, då uppenbarades en Herrens ängel för Josef i en dröm och sade: Stå upp och ta barnet och dess mor med dig, och fly till Egypten, och bli kvar där, till dess jag säger till dig, ty Herodes tänker söka efter barnet för att döda det.

14. Då stod han upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och flydde till Egypten

15. och blev kvar där tills Herodes hade dött, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten, som sade: Ut ur Egypten har jag kallat min Son.

16. När Herodes nu såg, att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han mycket vred, och sände ut och lät slå ihjäl alla gossebarn i Betlehem och i hela dess omgivning, dem som var två år och därunder, i enlighet med den tid, som han noggrant hade frågat ut av de vise männen.

17. Då blev det fullbordat, som var sagt av profeten Jeremia, när han sade:

18. I Rama hördes ett rop, klagan och mycket gråt och jämmer: Rakel begrät sina barn och ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till.

19. Men när Herodes hade dött, se, då uppenbarades i en dröm en Herrens ängel för Josef i Egypten,

20. och sade: Stå upp och ta barnet och dess mor med dig, och bege dig till Israels land. Ty de som sökte efter barnets liv är döda.

21. Då stod han upp och tog barnet och dess mor med sig och kom till Israels land.

22. Men när han hörde, att Arkelaus regerade över Judéen i sin far Herodes ställe, fruktade han för att fara dit, och sedan han hade fått en gudomlig befallning i en dröm, drog han bort till Galiléens trakter.

23. Och han kom och bosatte sig i en stad, som heter Nasaret, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeterna: Han skall kallas nasaré.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka