عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

Oktober Månadens vinnare

 

 

Den rätta svaret för Oktober 2008 månadens fråga:

 

Varför kan pengarna bli ett hinder för att komma in i Guds rike?

Det finns många saker som kan hindra oss från att upprätthålla den relation till Gud som är ett villkor för att vi ska kunna få evigt liv. Och det kanske vanligaste hindret är pengar, eftersom det är det yttersta medlet för oss att nå allt det andra. Pengar är makt. Pengar innebär status och en position i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder naturligtvis inte att pengarna i sig själva är någonting ont. Pengar är ju egentligen bara ett praktiskt hjälpmedel när vi ska omvandla vårt arbete till en vara eller en tjänst - i grund och botten en form av utvecklad byteshandel. De har i sig själva inte något som helst moraliskt värde, utan är endast ett medel att åstadkomma något, att få något, att tillgodose egna eller andras behov. Och följaktligen är det inte heller ogudaktigt eller fel på något sätt att vara rik.

Men när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål och vi blir så fixerade vid våra pengar att de blir viktigare än allt annat, då är vi rikedomens tjänare, slavar under våra pengar. Om vi inte kan följa Jesus, dvs leva enligt Guds vilja, därför att vi bryr oss mer om våra pengar och vad de kan ge oss - då blir de det yttersta hindret.

Det var det Jesus såg hos den rike unge mannen som frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Grundvillkoren - att följa Guds vilja, Guds lag - hade han uppfyllt, men det var inte det som var det allra viktigaste i hans liv. Det fanns något som betydde mer, något som betydde mest av allt. Det var hans pengar. Det var där hans hjärta fanns.

När Jesus svarade att det som fattades honom var att göra sig av med sina pengar, var det för att pröva honom och se vad som betydde allra mest för honom. Hans reaktion på Jesu ord bekräftade att pengarna betydde mer för honom än att följa Guds vilja. Han gick bedrövad bort.

Därmed utgjorde pengarna - för honom - ett hinder för att komma in i himmelriket, Guds rike. Och därför kunde Jesus säga: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Luk 18:24-25).

Inte på grund av rikedomen som sådan, utan på grund av fixeringen vid rikedomen - kärleken till pengarna och allt man kan få för pengar.

 

Svarade du rätt?

 

1. Jamil Diarbakarli  2. Caroline Younan  3. Jan  4. Toma Fuad  5. Aster Fuad  6. Basliel Fuad  7. Moheb Shahata  8. Zaya  9. Martin Youkhanna  10. Atra Bodakh  11. Eva Mikhal  12. Emad Zaya  13. Riadh Shukri  14. Ishtar Daood  15. Edmon Mikhael.

 

för att läsa Nobember 2008 månads fråga tryck här.

 

   Copyright ® 2007-2008 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka