عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

 

 

Månadens vinnare

 

 

Den rätta svaret för Maj 2008 månadens fråga:

Varför måste Jesus Dö?

Gud är helig vilket betyder att Han är fullkomlig och skild från all synd. I och med att Gud är helig kan Han inte tolerera minsta lilla synd. Det räckte för de första människorna att synda en gång för att för alltid bli utestängda från paradiset (1 Mos 3.23-24).
Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet (Rom 3.23). Det grekiska ordet här för synd (hemarton) betyder att missa målet. Vi har alla missat målet och gått miste om Guds härlighet. För att bevisa detta för människan gav Gud lagen. När Han gav lagen visste Han att ingen skulle kunna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klara av att hålla den. Syftet med lagen är att överbevisa människan om hans synd. Paulus skrev i Rom 3.19-20, ”Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. GENOM LAGEN GES INSIKT OM SYND.”
Om vi tar en titt på de tio budorden, så ser vi att ingen människa kan hålla dem. Ta t.ex. budet: Du skall inte ljuga. Vem har inte gjort det! Eller: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jesus sa, ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” (Matt 5.28). Har du någon gång hatat någon? Jesus likställer detta med mord (Matt 5.21-22)..
Vi skulle kunna gå vidare med resten av de tio budorden och se att vi har brutit dem allihop! I Jakobs brev står det, ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt” (Jak 2.10). Även om man hållit alla buden (vilket är omöjligt) men bryter mot ett enda är man lika skyldig som om man hade brutit samtliga. Ingen kan hålla buden! Alla människor är skyldiga och syndens konsekvens är döden (Rom 6.23), vilket gör att alla är på väg till helvetet! Gud hatar synden och med att Han är helig måste han straffa den.
Den GODA NYHETEN är att, ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare” (Rom 5.8). Jesus kom till jorden och levde ett syndfritt liv och uppfyllde lagens alla krav (Matt 5.17; Rom 10.4). Bibeln säger att Han som var utan synd blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle kunna ta del av Guds rättfärdighet (2 Kor 5.21). När Jesus hängde på korset tog Han på sig all Guds vrede över synden (Jes 53.10). Det står att Jesus är enda vägen till Gud (Joh 14.6; Apg 4.12). I och med att Jesus betalade priset för vår synd kan vi bli förlåtna inför Gud. I och med Jesu död och uppståndelse kan vi komma till Gud genom att vända om och börja gå på den smala vägen (Matt 7.13-14).
Det finns ingenting vi kan göra för att förtjäna att få komma inför Gud. Vi är döda i vår synd (Ef 2.1; Kol 2.13). Om det fanns något vi kunde göra hade Jesus inte behövt dö. Bibeln säger, ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig” (Ef 2.8-9). Nåd betyder att vi får något som vi inte förtjänar. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv (Rom 6.23). Guds gåva av evigt liv är gratis men den kostar allt. För att kunna ta emot gåvan måste vi släppa taget om synden som vi håller fast i. Det är det Bibeln kallar omvändelse. Vi måste också sträcka ut våra händer och ta emot den. Det är detta Bibeln kallar tro. Jesus uppmanar oss, ”Omvänd er och tro evangelium” (Mark 1.15)!
Evangelium betyder glädjebudskap vilket innebär att Jesus dog istället för syndaren! Han tog hans straff och vill i utbyte ge honom evigt liv. I den stund vi tror och omvänder oss säger Bibeln att vi blir förklarade rättfärdiga. Det betyder att vi blir frikända från domen och övergår från döden till livet (Joh 5.24).

 

 

Svarade du rätt?

 

1. Shamy  2. Akram Dinkha 3. Jonna Jensen 4. Eva Sarkis 5. Memmo 6. Rabeta 7. Shamiram Yokhanna 8. Napelyon Odisho 9. Atoor Andrios 10. Edmon Michael 11. Atra Bodakh.

 

 för att läsa Juni 2008 månads fråga tryck här.

 

   Copyright ® 2007-2008 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka